De kalles koronaflyttere og er en stor gruppe mennesker – de fleste av dem midt i karrieren – som har bestemt seg for å flytte på seg fordi det i kjølvannet av epidemien ikke lenger betyr noe for jobben deres hvor de oppholder seg. Og de er mange nok til at det merkes på statistikken. Flyttingen innebærer imidlertid også at det kreves gode tekniske løsninger for at arbeidet skal kunne utføres effektivt og med god ergonomi.

– Vi har utstyret som trengs for å kunne gjøre hjemmearbeidet effektivt og ergonomisk. Vi har flere skjermer som passer til både hjemmekontoret og fleksible kontorfellesskap. Vi har til og med en skjerm som er utviklet nettopp for dagens moderne hjem, sier John Hedendahl, som er produktsjef i kategorien Desktop Monitor på Samsung.

Stockholm krymper

Som et eksempel på bevegelsene i arbeidskraften flyttet 5596 personer ut fra Stockholms län i løpet av 2020, ifølge en ny analyse av SCB-statistikk fra Stockholms Handelskammare. Det er en markant økning av en trend som begynte allerede for tre år siden, altså før pandemien. Det er tydelig at når behovet for å befinne seg i Stockholm og andre storbyer reduseres, blir mindre steder mer attraktive – ikke minst for barnefamilier.

Ifølge SCBs statistikk er nedgangen tydeligst i aldersgruppen 0–9 år med minus 2736 personer og 30–44 år, der hovedstadsregionen mistet 2540 personer. Også aldersgruppen 20–24 år hadde en negativ trend og mistet 167 personer.

Den grunnleggende årsaken er altså pandemien, men krisen samfunnet gikk gjennom i begynnelsen av pandemien, har også skapt en mulighet. I begynnelsen måtte nesten alle ansatte flytte arbeidsplassen sin hjem i en fei, med mer eller mindre gode provisoriske løsninger som resultat. I fortsettelsen vil imidlertid hjemmekontorene blir bedre og ha mer permanente løsninger.

– Vi har teknologiske produkter som løser en del av problemet med utilstrekkelige hjemmekontorer. Et av de nyeste tilskuddene i sortimentet er Smart Monitor, som er laget for både spilling, arbeid og underholdning. Skjermen er utstyrt med både Microsoft 360, Samsung Dex og fjerntilkobling, noe som gir deg flere muligheter til å jobbe hjemmefra uten datamaskinen, via mobilen eller direkte via Smart Monitor, sier John Hedendahl.

Fortsatt hjemmekontor

De fleste analytikere er enige om at folk i stor grad vil fortsette å jobbe hjemmefra eller på andre steder uten geografisk nærhet til arbeidsorganisasjonen. Hjemmearbeidet vil gå inn i en ny fase med permanente tekniske og organisatoriske løsninger. Men det betyr ikke nødvendigvis at alle som kan det, alltid vil jobbe hjemmefra – en alternativ løsning vil etter all sannsynlighet bli en kombinasjon av hjemmekontor noen dager og oppmøte på kontoret andre dager.

– Det er viktig med en god arbeidsplass uansett hvor man befinner seg. Teknologien og skjermen er en viktig del av arbeidsplassen. Med vår moderne skjerm Smart Monitor med en rekke ulike funksjoner får du en godt utstyrt arbeidsplass selv om du ikke har et eget kontor. Den gir deg som bor trangt, muligheten til å samle flere typer skjermer i én og samme enhet. Og er dere flere i husholdningen, passer skjermen til mange ulike aktiviteter, slik som arbeid, spilling og TV-titting, sier John Hedendahl.

Ifølge en global analyse fra McKinsey kan 20–25 prosent av arbeidsstyrken i utviklede økonomier jobbe hjemmefra mellom 3–5 dager i uken, noe som er 4–5 ganger mer enn før pandemien. Det kan innebære store geografiske endringer ved at både selskaper og arbeidere flytter ut fra de store byene.

Fysiske møter er fremdeles nødvendige

McKinsey kommer imidlertid frem til at visse arbeidsoppgaver gjør seg best gjennom personlige møter, slik som for eksempel forhandlinger, viktige forretningsbeslutninger, brainstorming, når man må gi tøffe tilbakemeldinger, og når nye medarbeidere skal introduseres i organisasjonen og arbeidsoppgavene sine.

– For noen arbeidsoppgaver er det fremdeles best å møtes fysisk. Samsung har flere skjermer som passer for kontoret og er utstyrt med den universelle utgangen USB-C, som gjør at brukerne raskt og smidig kan koble til både lyd og bilde via én port. Vi har flere ulike skjermer til ulike behov ut fra hva slags arbeid som skal utføres, sier John Hedendahl.