Et effektivt utformet kontrollrom er helt avgjørende for organisasjoner må overvåke et stort antall informasjonsstrømmer og fatte kritiske beslutninger. Dette stiller høye krav til alt av teknisk utstyr, men særlig de visuelle løsningene.

Et kontrollrom er et spesielt miljø. Enten det er snakk om prosessovervåkning i et kraftverk, det militæret eller sivil koordinasjon og kommunikasjon, overvåkning av en veistrekning eller trafikkstyring, blir det på kontrollrommet håndtert et stort antall informasjonsstrømmer i sanntid og fattet en rekke oppdragskritiske beslutninger. Så hvordan kontrollrommet er utformet, og hvilken kvalitet det tekniske utstyret der har, har derfor direkte innvirkning på både driftssikkerheten, beslutningskvaliteten og operatørenes produktivitet og trivsel.

Høye krav til skjermene

Håndteringen av visuelt innhold er en viktig brikke i et hvert kontrollrom. At operatørene på en effektiv måte kan håndtere og flytte bildedata fra ulike kilder mellom skjermer og kontrollrommets videovegg, er helt avgjørende for at de skal kunne fatte riktige beslutninger i pressede situasjoner. Det stiller svært spesifikke krav til skjermene som brukes.

– Kontrollrom er virksomhetskritiske og ofte i bruk døgnet rundt, forklarer Kim Rasmussen, som er Samsungs Business Development Manager for det europeiske kontrollromsmarkedet. Skjermene må kunne være i drift 24/7 uten stans, ha høy betraktningsvinkel, riktig fargegjengivning og høy kontrast – og det uten å slite ut operatørene, som ofte sitter lange dager foran skjermene.

en også andre faktorer spiller inn på hvor godt en skjerm fungerer i et kontrollrom. Kim Rasmussen forteller at kontrollrommene ofte har dempet belysning uten innslipp av sterkt sollys, og derfor må skjermene kunne ha optimal bildekvalitet også på lavere lysstyrke. Også energiforbruket og varmeutviklingen må være lavere.

Sist, men ikke minst er det selvsagt viktig at skjermen er pålitelig og har minimalt med driftsstans, så en lang levetid er alfa og omega.

– Flere av disse egenskapene er selvsagt viktige også for skjermer som brukes andre steder enn i kontrollrom, sier Kim Rasmussen. Men i et kontrollrom er kravene ekstra høye, ettersom konsekvensene av en feil kan være katastrofale. I et industrianlegg kan det for eksempel være viktig å se den nøyaktige fargen på et rør som er i ferd med å bli overopphetet, mens man innen trafikkstyring kanskje trenger høy oppløsning for raskt å kunne lese av et registreringsnummer eller oppdage detaljer dersom det skulle oppstå en ulykke, forteller Kim Rasmussen.

Videoveggen er viktig

Noe som skiller et kontrollrom fra de fleste kontorer, er videoveggen, som er et samlingssted for ulike typer visuell informasjon. De siste årene har de gamle projektorløsningene med lav bildekvalitet og stor monteringsdybde blitt erstattet av flatskjermer. Moderne videovegger er basert på LED-teknologi og gir høyere bildekvalitet samtidig som at man slipper tilgang bakfra.

– For alle som er ute etter den optimale videoveggen, har vi utviklet The Wall, forteller Harri Hakala, som er Key Account Manager hos Samsung. The Wall er banebrytende: Den har en levetid på opp mot 15 år, behøver sjelden å kalibreres, har ekstremt høy betraktningsvinkel, slik at alle i kontrollrommet ser riktig bilde, og den kan sømløst bygges til ønsket størrelse, også langs avrundede vegger. The Wall har dobbel signaloverføring og to nettdeler, noe som sikrer optimal drift. Den kan også installeres med «remote power», det vil si at nettdelene plasseres i et separat rom og ved behov kan skiftes ut uten at driften blir påvirket.

Samsung er global leverandør av skjermløsninger til kontrollrom og tilbyr et komplett sortiment av profesjonelle skjermer, fra flatskjermer og buede PC-skjermer til videovegger, SMD LED-moduler og Micro LED-baserte The Wall. I tillegg har Samsung smartskiltings- og storformatsløsninger (LFD).