Kontrollrom stiller høye krav til bildeskjermene

Et effektivt utformet kontrollrom er helt avgjørende for organisasjoner må overvåke et stort antall informasjonsstrømmer og fatte kritiske beslutninger. Dette stiller høye...

Fjong skaper kreative møter med Samsung Flip

Sjekk hvordan Fjong, en norsk teknologibedrift, bruker Samsungs digitale whiteboard Flip til å skape mer strukturerte og effektive møter. Idédugnader, videokonferanser, skisser...