Stockholms invånarantal minskade med en liten stad förra året. Nu flyttar medarbetarna ut från städerna och vi behöver tänka nytt kring våra arbetsplatser och organisationer. Hur ser “distansarbete version 2” ut och hur ska företagen kunna behålla sin attraktionskraft?

De kallas coronaflyttare och är en stor grupp människor, de flesta mitt i karriären, som bestämt sig för att byta bostadsort eftersom det har tappat i betydelse var de fysiskt befinner sig för att kunna utföra sina arbeten. Och, de är tillräckligt många för att de ska ge avtryck i statistiken. Det här medför också att man behöver bra teknik för att kunna utföra arbetet effektivt och med god ergonomi.

– Vi har utrustning som bidrar till att kunna utföra distansarbete på ett effektivt och ergonomiskt sätt. Vi har flera skärmar som passar för både hemarbete och för ett flexibelt kontorslandskap. Vi har även en skärm som är framtagen för att passa just i det moderna hemmet, säger John Hedendahl, produktchef Desktop Monitor på Samsung.

Stockholm krymper

Som ett exempel på hur arbetskraften rör sig flyttade netto 5596 personer ut från Stockholms län under 2020, enligt en helt ny analys av SCB-statistik från Stockholms Handelskammare. Det är en markant acceleration av en trend som började för tre år sedan, alltså redan innan pandemin. Det är tydligt att när behovet av att befinna sig i Stockholm och andra storstäder försvunnit, så har mindre orter ökat i attraktionskraft, inte minst för barnfamiljer.

Enligt SCBs statistik är det negativa nettot tydligast i åldersgruppen 0-9 år med minus 2 736 personer och 30-44 år där huvudstadsregionen förlorade 2 540 personer. Åldersgruppen 20-24 år uppvisade ett negativt trendbrott och noterades för minus 167 personer.

Den grundläggande orsaken är alltså pandemin, men den kris samhället gick igenom i början av pandemin har istället utvecklat sig till en möjlighet. I början fick anställda flytta sitt arbete till hemmet närmast hals över huvud, med mer eller mindre bra ad hoc-lösningar för sina arbetsplatser som tydligt resultat. Det fortsatta arbetet hemma kommer däremot att präglas av bättre och mer permanenta lösningar.

– Vi har tekniska produkter som löser en del av problemet med undermåliga arbetsplatser i hemmen. Ett av de senaste tillskotten är Smart monitor som är skapad för att både spela, arbeta och konsumera underhållning på. Skärmen är utrustad med både Microsoft 360, Samsung Dex och fjärruppkoppling, vilket gör att det finns flera möjligheter att jobba hemifrån utan dator, via mobilen eller direkt via Smart Monitor, säger John Hedendahl.

Fortsatt distansarbete

De flesta bedömare är överens om att vi kommer i hög utsträckning att fortsätta arbeta hemifrån eller på andra platser som inte är geografiskt knutna till organisationen. Hemarbetet kommer att gå in i en ny fas med permanenta tekniska och organisatoriska lösningar. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att de som kan alltid kommer att arbeta från hemmet – en alternativ lösning kommer med all sannolikhet bli hemarbete i kombination med att vara några dagar på kontoret.

– Det är viktigt med en bra arbetsplats var man än är. Tekniken och skärmen en stor del av arbetsplatsen. Med vår moderna skärm Smart Monitor med flera olika funktioner går det att ha en bra utrustad arbetsplats, även om man inte har ett kontor. Den ger möjligheten för de som bor trångt att samla flera typer av skärmar i samma skärm, och är man många i hushållet passar skärmen för många aktiviteter som arbete, spel och TV, säger John Hedendahl.

Enligt en global analys från McKinsey kan 20-25 procent av arbetsstyrkan i utvecklade ekonomier arbeta hemifrån mellan tre och fem dagar i veckan, vilket är fyra till fem gånger fler än innan pandemin. Det kan innebära stora förändringar i arbetets geografi när både företag och medarbetare flyttar ut utanför de stora städerna.

Fysiska möten behövs också

McKinsey kommer dock fram till att vissa arbetsuppgifter gör sig bäst i personliga möten, hit hör till exempel förhandlingar, affärskritiska beslut, brainstorming, när man måste ge känslig feedback och när nya medarbetare ska introduceras i organisationen och sina arbetsuppgifter.

–Vissa arbetsuppgifter klaras trots allt bäst genom personliga möten. Samsung har flera skärmar som passar för kontoret och är utrustade med den universella utgången USB-C vilket gör att användarna snabbt och smidigt kan ansluta både bild och ljud med ett uttag. Beroende på vad det är för typ av arbete som ska utföras så har vi flera olika skärmar som passar olika behov, säger John Hedendahl.