Digital signage har revolutionerat kundkommunikationen i butiker. Tekniken är idag mogen och stabil, och butiksskedjor så som Eurosko kan förmedla aktuell information till kunderna på ett kostnadseffektivt sätt.

För Eurosko är de digitala skyltarna en del av en större strategi för att skapa bättre förutsättningar för de fysiska butikerna att konkurrera med framförallt näthandeln. De har skapat en så kallad omnistrategi för sitt innehåll och sina budskap i butikerna, tillsammans med andra marknadsföringskanaler. Tron på butikerna är stark, men butikerna måste kännas fräscha och moderna för att kunna överleva i längden.

– De digitala skyltarna är en teknik som har mognat under senare år. Tidigare var det för dyrt och tekniken för instabil, säger Torgeir Gulbrandsen, VD på butikskedjan Eurosko. Skyltarna måste alltid fungera. Men idag har kostnaden sjunkit och tekniken blivit stabil, och Samsung och Databeat kan leverera en kostnadseffektiv lösning till oss.

Anpassar kommunikation snabbt

Enligt Torgeir Gulbrandsen kan Eurosko idag anpassa sin kommunikation snabbt och med kort varsel. Tidigare använde de analoga skyltar och plakat vilket kostade mer i form av tryck och distribution, och med längre ledtider från beslut, produktion och leverans ut till butikerna.

– Alla som driver en butik har information på väggarna och på andra ställen i butikerna. Digitala skyltar ger helt nya möjligheter för ett dynamiskt budskap. En levande skylt ger möjligheter till olika typer av innehåll och budskap. Rörliga bilder drar mer uppmärksamhet och tidpunkterna kan anpassas till kundgrupper som handlar på olika tider, säger Øyvind Andhøy.

I branschen pratar man om “köpkurvan”, och där kan de digitala skyltarna användas för olika syften i olika delar av en butik. De används för att locka in kunder i butiken, för att skapa trafik inne, och påminna om kampanjer, föreslå “upsales” och hålla kvar köparna i butiken.

Det har visat sig att skyltarna ger längre genomsnittlig besökstid. Men alla är inte i butiken för att handla alla gånger, men skyltarna kan få dem att göra ett köp. I framtiden kan vi också räkna med både mindre skyltar närmare kunderna, digitala prislappar och även olika typer av sensorer som kan styra budskapen än mer dynamiskt.

Mer effektiv kommunikation under 2020

För Euroskos del har 2020, liksom för många andra inom detaljhandeln, varit ett minst sagt speciellt år och enligt Torgeir Gulbrandsen är det svårt att räkna hem några direkta ökningar av försäljningen just tack vare de digitala skyltarna. På kostnadssidan har Eurosko istället kunnat rikta kostnaderna till en mer effektiv kommunikation mot kunderna. På sätt får de ut betydligt mer för varje investerad krona.

– Vi har tagit bort statiska kostnader för de analoga skyltarna mot kostnader för att köpa och driva skärmarna, och genom det har vi har fått en bättre, mer modern och en jämn produktion. Kampanjerna kan göras med en mer kontinuerlig produktion och de kan komma tätare, säger Torgeir Gulbrandsen.

– Vi har ungefär samma kostnader idag, men vi får ut mycket mer värde genom att jobba med de digitala skyltarna som en del av en större strategi med fräschare butiker och en ny upplevelse för kunderna, säger Torgeir Gulbrandsen 

Nu enklare att hantera

Tidigare var “digital signage” en fråga om dyra och tunga skärmar och mycket kringutrustning med en pc som den centrala enheten, och om det gällde större installationer, boxar med grafikfunktioner och inte minst en hel del kablar.

– Nu är allt inbyggt i skärmen och allt som behöver anslutas vid en installation är nätverk och ström, säger Øyvind Andhøy, utvecklingsansvarig på Databeat, certifierad partner och implementatör av Samsungs digitala skyltar i Norden.

Samsungs skärmar är byggda kring designprincipen system-on-chip med en firmware som Databeat sedan bygger sin certifierade mjukvara på. Mjukvaran består dels av uppspelningsprogrammet på själva skärmen, dels en molntjänst som kunderna använder för att lägga in det innehåll som ska distribueras till och spelas upp på skärmarna.

Mjukvaran gör arbetet enkelt

För kundens del innebär det nya systemet också stora fördelar. Det är kunden som lägger upp det innehåll som ska visas på skärmarna. Detta sker i Databeats molntjänst och innehållet kan vara bilder, videofilmer eller powerpoint-presentationer.

– Det är ett effektivt sätt att jobba på, säger Torgeir Gulbrandsen och berättar att Eurosko har 270 skobutiker i Norge med ungefär fyra skärmar per butik. Kedjan har även ett trettiotal butiker i Sverige, och sammanlagt ger detta en installation av cirka 1200 digitala skyltar i samtliga butiker.

– Själva tekniken fungerar mycket bra med en mjukvara som är enkel för oss att jobba i. Systemet är lätt att förstå och det är framför allt stabilt och problemfritt. Med detta system kan vi centralt anpassa budskapet snabbt till olika förhållanden. Ska det vara gummistövlar eller sandaler idag? Bra exempel att ta upp är coronarestriktioner och ändringar som vi kan få ut snabbt i butikerna, säger Torgeir Gulbrandsen.