Strax intill Klarälven pågår just nu bygget av bokstavligen framtidens skola. När byggnaden är klar 2021 kommer Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad att bli en av Sveriges största gymnasieskolor. 

De 21300 kvadratmetrarna kommer då att husera 2000 elever men de kommer inte mötas av de klassiska skolkorridorerna och klassrummen. Istället blir det många öppna ytor och torg för personliga möten och rum i olika storlek för att möta framtidens behov.

Faktum är att skolans gymnasiechef och IT-pedagoger redan nu har en föraning om vilka behoven är. I delar av skolbyggnaden bedrivs redan undervisning och det med verktyg som ännu inte är helt konventionella.

– Tänk dig en interaktiv skrivbar yta på 55-tum. Den här ytan kan du lätt koppla upp mot en dator. Det du skriver eller ritar är enkelt att spara och dela med elevernas datorer, berättar IT-pedagog Thorbjörn Lindström.

Det här är en Samsung Flip och Thorbjörn Lindström berättar att den direkt blev väldigt populär bland matematiklärarna.

– Jag lånade ut den och har inte fått tillbaks den än. Lärarna använder främst Flip tillsammans med OneNote och Office 365. Så det lärarna skriver i OneNote får eleverna tillgång till direkt. De kan då ägna mindre tid åt att anteckna och mer till att lyssna och delta på lektionen.

Mindre whiteboards och mer digitalt

Mattelärarna var som sagt pionjärer men nu sprider sig användningen. Klassrummen i den nya byggnaden kommer att vara gjorda för undervisning med verktyg som Flip.

– Hela den nya skolan bygger på att det ska vara så enkelt som möjligt att använda tekniken i undervisningen. I en vanlig sal kan vi exempelvis ha en Flip och en whiteboardtapet och läraren ska enkelt kunna använda de verktyg som stöttar undervisningen bäst.

Gymnasiechef Daniel Skålerud berättar att de försöker skapa en så flexibel närmiljö i den nya skolan som möjligt.

– Som pedagog ska du kunna använda de verktyg som passar bäst utifrån ämne, kursmoment, elevernas behov och elevernas kunskapsutveckling. Flip är ett bra alternativ och jag tror att det kommer bli betydligt mindre skrivande på whiteboard. Istället kommer det mesta att skrivas digital direkt och whiteboarden användas som komplement.

”Nu måste ni gå hem, för nu går larmet”

Men det är inte bara whiteboardtavlans centrala plats som flyttar. Hela tanken kring att undervisning enbart sker i klassrummet kommer att förändras

– När vi går runt och tittar i den nya byggnaden ser vi att Flip finns överallt. Alla verktyg är tillgängliga och alla dörrar är öppna för eleverna, även utanför lektionstid. De får nyttja dem hur mycket de vill och vi märker att de sitter kvar på skolan och inte vill gå hem. Ibland får vi faktiskt säga till att ”nu måste ni gå hem, för nu går larmet”.

Daniel Skålerud menar att de digitala verktygen öppnar upp nya möjligheter, på många olika sätt, och utan att öka arbetsbelastningen för respektive lärare allt för mycket. Enkla och pålitliga digitala lösningar, kontinuerliga fortbildningsinsatser och kollegialt samarbete är framgångsfaktorer.

– Det kommer förhoppningsvis att ske en förskjutning. Med den nya tekniken så kommer lärarens möjligheter att jobba med elevernas kunskapsutveckling att öka. Läraren får nu många fler alternativ, både på gruppnivå men även på individnivå. Det handlar dels om verktyg som ger stöd i klassrummet och för de elever som sitter framför mig, men även de som är sjuka eller hemma av andra skäl. Nu kan de också följa med på ett helt annat sätt.

”Till slut vände vi på allt”

Jonas Jakobsson är precis som Thorbjörn Lindström IT-pedagog på Sundsta-Älvkullegymnasiet. Han menar att den digitala kompetensen ökade rejält sedan skolanstängningen och både elever och lärare gick över till undervisning på distans.

– Det blev ett naturligt steg att använda och se nytta med de digitala verktygen. Jag tycker de skött det jättebra och jag är grymt imponerad av lärarna.

Till höstterminen 2021 ska den nya skolan stå helt klar. Till dess jobbar både gymnasiechef och IT-pedagoger med att när den allt från den gamla skolan flyttar in ska de få med sig så mycket av de nya möjligheterna som finns som möjligt.

– Det är få förunnat att var med på en sådan här resa, att se en helt ny skola växa fram och kunna styra den teknik man vill ha. Vi har haft en hel del tankestomar kring det här och till slut vände vi på allt. Nyckeln tror jag är att styra efter det pedagogen vill uppnå istället för vad en viss pryl kan göra, avslutar Jonas Jakobsson.